شکوه صدق

تا به حال جزوات و نوشته های بسیاری در زمینه زیارت امام حسین (علیه السلام) و تشرف به آن بارگاه ملکوتی در زمان اربعین که بزرگترین تجمع انسانی انجام می گیرد به رشته تحریر درآمده است که هریک از آنها به زاویه ای از آن دریای بی کران اشاره نموده اند.  اما در این اثر سعی بر آن بوده تا با توجه به مهمترین مسائل و دغدغه های جهان اسلام به این موضوع پرداخته شود.…

Continue reading