ضد حمله ۱ اسفند ۱۳۹۴ – موضوع : استکبار ستیزی, نمایشگاه – برچسب ها : ,