بیداری اسلامی ۱ اسفند ۱۳۹۴ – موضوع : نمایشگاه – برچسب ها : , , , ,

با وجود صحنه های واضح و آشکار از ریشه ها و مظاهر اسلامی در میدان وسیع کشورهای در حال قیام(در نهضت بیداری اسلامی)، باز هم برخی از تفسیر صحیح و رسا درباره این جریان باز ماندند و آن را معلول تحرکات مخفیانه سرویس‏های جاسوسی دشمن پنداشته و یا سعی می‏ کنند با تعابیری مجمل و نامفهوم از«بیداری اسلامی» در این که این انقلاب ها با مقاصد و اهداف اسلامی در حال شکل گیری و تکوین است، ابهام ایجاد نمایند. اما «سخن از بیدارى اسلامى، سخن از یک مفهوم نامشخص و مبهم و قابل تأویل و تفسیر نیست؛ سخن از یک واقعیت خارجىِ مشهود و محسوس است که فضا را انباشته و قیام‏ها و انقلاب‏هاى بزرگى را پدید آورده و مهره هاى خطرناکى از جبهه ى دشمن را ساقط کرده و از صحنه بیرون رانده است» در این کوشش مجمل سعی بر این است که در راستای تحلیل ها و تفسیرهای ولی امر مسلمین جهان -رهبر معظم انقلاب اسلامی– از آغاز حرکت عظیم بیداری اسلامی تاکنون؛ استدلالات و براهینی در اسلامی بودن هویت این انقلاب ها به طور مختصر ارائه گردد، تا سرّ کلام و تفسیر حکیمانه ایشان در این باب برای کسانی که هنوز در اسلامی یا آمریکایی بودن این خیزش ها و خروش ها تردید دارند، فاش شود.البته مقصود از بررسی مبانی و ادلّۀ دینی بیداری اسلامی، اثبات کلام ایشان در اسلامی خواندن این حرکت ها نیست؛ چرا که کلام و تحلیل رهبر ما، رهبر تمامی کلام ها و تحلیل ها است.