انقلابی بمانیم ۲۰ تیر ۱۳۹۶ – موضوع : نمایشگاه

بی‎تردید حفظ و صیانت از جمهوری اسلامی، واجب‎ ترین واجب ‎هاست؛ زیرا در عصر کنونی، صیانت از اسلام وابستگی شدید به حفاظت از نظام جمهوری اسلامی دارد. از این رو، مقام معظم رهبری (دام‏ ظله ‏العالی) خطِّ مشیی را ترسیم می ‎نمایند که در صورت تحقّق، اهداف انقلاب اسلامی تأمین گشته و زنجیره صیانت از انقلاب اسلامی و به دنبال آن صیانت از اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و اله و سلّم) تکمیل خواهد شد. مسئله‏ ای که بارها و بارها در قالب اصول و مبانی امام خمینی (ره) مطرح شد و تبیین و حفاظت از آن از سوی معظّم له، در دستور کار همگان قرار گرفت.
این دستور ما را بر آن داشت که در حد و بضاعت، برای احصای شاخصه‏ های انقلابی‌ گری دست به ‎کار شویم تا شاید از این مجرا توانسته باشیم گامی هر چند کوچک در راستای تحقّق منویات رهبر معظم انقلاب برداشته باشیم. بهترین منبع برای یافتن این شاخصه‎ ها، سخنان نغز رهبر انقلاب است که در طول سالیان متمادی و با دغدغه حفاظت از انقلاب اسلامی ایراد نموده‏ اند. امید آنکه این اثر مسیر را برای دین‎ پژوهان هموارتر ساخته و دریچه ‎ای برای استخراج شاخصه ‎های بیشتر بگشاید.