از میانمار تا دمشق ۱ اسفند ۱۳۹۴ – موضوع : استکبار ستیزی, نمایشگاه – برچسب ها : , ,

مجموعه از «میانمار تا دمشق» تحلیلی است بر مبنای قرائن، شواهد و حقایقی که همگی بر این واقعیت تأکید دارند که سناریوی حوادث میانمار و دمشق، از سوی جبهه استکبار و به سرکردگی امریکا و در مقابل خیزش ها و انقلاب های مردمی و اسلامی منطقه طراحی شده اند. نمایشنامه هایی که بعضاً موقتی و تنها برای ایجاد توقف و سکت در مسیر شتابان و فراگیر بیداری اسلامی صورت گرفته است.  ‏  
از طرفی آمریکا با شبیه سازی انقلاب کشورهایی چون مصر، تونس، یمن، لیبی و امثال آن سعی بر آن دارد که سوریه را – که در خط مقاومت است – دچار مشکل اساسی نموده و از میان بردارد.
در واقع آمریکا با این اقدام خود به دنبال جلوگیری از روند تضعیف اسراییل در منطقه می باشد.
از سوی دیگر در این روزها و در سایه بی توجهی سازمان ملل و مدافعان دروغین حقوق بشر شاهد کشتار بی رحمانه مسلمانان میانمار هستیم. کشتاری که بدنبال سفر چند روز قبل وزیر خارجه امریکا به میانمار آغاز شد. جنایتی که ظاهراً در جهت جلوگیری از گسترش موجب بیداری اسلامی و ایجاد وحشت در بین مسلمانان صورت گرفته است. واقعه هولناکی که علت شعله ورشدن آن را باید فراتر از نزاع های قومی و قبیله ای جستجو نمود.